Sagt om Sigurd Hoel - Debattanten Sigurd Hoel

Portretter og intervjuer - Foredrag - Bondegutten - Debattanten - Urbanisten - Teoretikeren

Sigurd Hoel var en meget skarp og ironiserende debattant. Det viser avisinnlegg fra 1930-årene og framover, helt til han døde. Hans motdebattanter i norsk kulturliv sto heller ikke tilbake for å svare på tiltale, eller angripe ham. I bunn og grunn ser det ut til å ha vært en gjensidig glede i den kulturradikale kretsen i Oslo å ramme hverandre med mest mulig elegante, men infame formuleringer.

Vi viser her to eksempler på Sigurd Hoels debattinnlegg i pressen, det ene en disputt som foregår mellom Sigurd Evensmo og Sigurd Hoel i Arbeiderbladet 1948, det andre et tilsvar eller angrep på avisa Friheten, publisert i VG i 1949.

Sigurd Hoel kunne ha ey skarpt blikk - og en særdeles skarp penn.
Foto utlånt av Gyldendal Norsk Forlag

Sigurd Hoels selvportrett

Biografi
Bibliografi
Sagt om Sigurd Hoel
Sagt av Sigurd Hoel
Aktiviteter
Utstilling m.m.
Sigurd Hoel for skole og studier
Sigurd Hoel på biblioteket

 

Til startsiden