Sigurd Hoels barndomshjem - Sagstua skolemuseum

Sigurd Hoel var født og oppvokst i lærerboligen på Sagstua gamle skole. Faren var lærer og kirkesanger/klokker, og moren bestyrte poståpneriet i bygda. Barndomsårene her har Sigurd Hoel brukt som motiv i den selvbiografiske romanen Veien til verdens ende, karakterisert som en av de beste barneskildringer i norsk litteratur.
Sigurd Hoel sammen med seks av sine sju søstre utenfor barndomshjemmest på Sagstua.
Foto utlånt av Gyldendal Norsk Forlag
Parti fra kjøkkenet, som er innredet tilnærmet slik det var da Sigurd Hoel var liten gutt og kjøkkenet var hans verden.
Foto: Ingun Aastebøl/Musea i Solør-Odal
Første etasje i huset er innredet i en stil som var vanlig i middelklassehjem på bygda rundt forrige århundreskifte, den gang Sigurd Hoel var barn her. Kjøkkenet er i dag tilnærmet likt møblert som den gang. I Veien til verdens ende er kjøkkenet spesielt viktig. Plassen under kjøkkenbordet er hovedpersonen Anders sin verden. Her hører han de voksnes prat, ser travle føtter - og grubler mye.

I andre etasje vises utstillingen Sigurd Hoel -fra Odalen til verdens ende (åpnet 2004). Her er det også en liten kinosal som viser kortfilmen Sigurd Hoel - en urban odøling.

Sagstua gamle skole ble bygd i 1855, var skolestue fram til 1886, og ble museum i 1988. Hele sørenden av huset er innredet som skolemuseum med et klasserom fra begynnelsen av 1900-tallet. Her er det samlet utstyr fra gamle skoler både i Sør-Odal og Nord-Odal.

Fra utstillingen
Foto: Ingun Aastebøl/Musea i Solør-Odal

Foto Linda Stewart
Sigurd Hoels barndomshjem - Sagstua skolemuseum er en underavdeling av Odalstunet, bygdemuseum for begge Odalsbygdene. Museet er åpent søndager i sommersesongen, ellers etter avtale. Det gis egne omvisninger for grupper, og museet egner seg godt for skoleklasser, der ungene kan oppleve litt av Sigurd Hoels barndomsverden ved veien til verdens ende.

Om Sigurd Hoel