Sigurd Hoel i spaltene

Oversikt over artikler i 320 ulike aviser og tidsskrifter, der Hoel er omtalt, selv skriver, eller er referert til i en eller annen form.
Papirkopier av de aller fleste artiklene finnes i Sigurd Hoel-avdelingen på Nord-Odal bibliotek.

A.B.C (Oslo)
11/2 1937 Sigurd Hoel (portrett, Odalen omtales)

Aftenposten
2/6 1948 Striden om diktergasje til Sigurd Hoel
3/6 1948 Sigurd Hoel fikk diktergasjen
18/11 1949 Anm. av filmen "Vi flyr på Rio"
31/12 1949 25 år siden Gyldendal ble norsk: Direktør Grieg forteller eventyret ...
28/11 1951 Språknemnda er en svindel sier Sigurd Hoel og Gill
23/4 1952 Den norske Forforfatterforening sprenges på sprogspørsmålet
7/9 1956 Samnorsken sinker sprogutviklingen
23/1 1958 Hoel: Det er et lumskt forslag (vedr. språkstriden)


Sigurd Hoel kunne ha ey skarpt blikk
- og en særdeles skarp penn.
Foto utlånt av Gyldendal Norsk Forlag.

Aktuell
26/6 1948 Storting og dikterlønn (av A. Sandemose)

Arbeiderbladet (Social-Demokraten)
21/9 1918 Et offer for den engelske krigsjustis
10/1 1920 Oversatte bøker
17/9 1921 Akers-elva
26/10 1921 Kristianias ældste vælger (sign. Joel)
21/10 1922 Høstfrukt
26/6 1923 Anatole France
15/3 og 22/5 1924 Russisk litteratur efter revolusjonen
2/6 1924 Attentatet på den østerrikske kansler
9/6 1924 Attentat og politikk
?/6 1924 Livets vann (Tsjekkoslovakiet)
25/4 1924 Påske i Berlin
31/5 1924 Zoologisk have
28/3 1925 Gamle merkedager
11/11 1925 Bankchefens død (anm. Sigurd Hoel)
11/11 1925 Det underbevisste
5/10 1926 Alexander Berkmann: En anarkists fengselserindringer (anm. Sigurd Hoel)
8/10 1926 H. G. Wells: Verdenshistorie (anm. Sigurd Hoel)
15/10 1926 Hans E. Kinck er død
23/10 1926 Hans E. Kinck: Italienere (anm. Sigurd Hoel)
23/10 1926 Rudolf Nilsen: På gjensyn
23/10 1926 Stevenson: På bunden
29/10 1926 Johs. V. Jensen: Verdens Lys (anm. Sigurd Hoel)
8/11 1926 Karen Ewald: Livets fanger (anm. Sigurd Hoel)
12/11 1926 Bernard Shaw har fått den litterære Nobelpris
12/11 1926 Georges Duhamel: Pariserstudenter (anm. Sigurd Hoel)
19/11 1926 F. M. Dostojefski: Skriftemål (anm. Sigurd Hoel)
26/11 1926 Ingeborg Refling Hagen: Marihand (anm. Sigurd Hoel)
4/12 1926 Vilhelm Krag: Min barndoms have (anm. Sigurd Hoel)
10/12 1926 Martha Ostenso: Gry (anm. Sigurd Hoel)
10/12 1926 André Gide: Hyrden (anm. Sigurd Hoel)
januar 1927 Nationalteatrets premiere - Helge Krog: På solsiden (anm. Sigurd Hoel)
4/2 1927 Georg Brandes 85 år
21/2 1927 Georg Brandes er død
18/7 1927 Doktor Jekyll og Edward Hyde
23/7 1927 Politikernes bibel
27/10 1927 Nini Roll Anker: Under skråtaket (anm. Sigurd Hoel)
27/10 1927 Kincks efterlatte skrifter
2/11 1927 Det norske teatret - Arne Garborg: Læraren (anm. Sigurd Hoel)
3/11 1927 Johan Bojer: Det nye tempel (anm. Sigurd Hoel)
3/11 1927 Olav Duun: Olsøy-gutane (anm. Sigurd Hoel)
10/11 1927 Regine Normann: Nordlandsnatt (anm. Sigurd Hoel)
10/11 1927 Kristian Elster: Skibe i drift (anm. Sigurd Hoel)
10/11 1927 Stein Balstad: Kven dømer (anm. Sigurd Hoel)
11/11 1927 Grazia Deledda fikk Nobelprisen i litteratur
24/11 1927 Arne Paasche Aasen: Den dag i morgen (anm. Sigurd Hoel)
24/11 1927 Peter Egge: Drømmen (anm. Sigurd Hoel)
1/12 1927 Mikkjel Fønhus: Vandringen mot nord (anm. Sigurd Hoel)
8/12 1927 Olaf Bull: Metope (anm. Sigurd Hoel)
15/12 1927 Kristendom - Jens Andvig: Vi guder
15/12 1927 Høstmorgen ved Mjøsen
20/12 1927 Martha Ostenso: Slegten (anm. Sigurd Hoel)
22/12 1927 Bøker for jernbanekupeen
18/2 1928 Kristofer Uppdal 50 år
15/6 1928 Johannes V. Jensen: Ved livets bred (anm. Sigurd Hoel)
16/10 1928 Stefan Zweig: Amok (anm. Sigurd Hoel)
19/10 1928 Lesebøker
6/11 1928 J. Kessel: Flyverne (anm. Sigurd Hoel)
6/11 1928 Johannes Thrap-Meyer: Anakreons død (anm. Sigurd Hoel)
13/11 1928 Nini Roll Anker: Prisopgaven (anm. Sigurd Hoel)
14/11 1928 Sigrid Undset fikk Nobelprisen i litteratur
27/11 1928 Moderne fransk litteratur
30/11 1928 Hjalmar Söderberg: Jesus Barabbas (anm. Sigurd Hoel)
5/12 1928 Hans E. Kinck
5/12 1928 Kristian Elster: Spor som blev utslettet (anm. Sigurd Hoel)
11/12 1928 Johan Falkberget: Det høie fjeld (anm. Sigurd Hoel)
11/12 1928 Kritisk revy
18/12 1928 Olaf Bull: De hundrede år (anm. Sigurd Hoel)
20/12 1928 Erling Winsnes: Strandhugg (anm. Sigurd Hoel)
20/12 1928 O. E. Rølvåg: Peder Seier (anm. Sigurd Hoel)
2/1 1929 Nationalteatret - Den stundesløse (anm. Sigurd Hoel)
17/1 1929 Nationalteatret - Helge Krog: Konkylien
28/1 1929 Nationalteatret - Sheridan: Baktalelsens skole (anm. Sigurd Hoel)
23/2 1929 Gunnar Heiberg
30/4 1929 Alexander Kielland
1/6 1929 Det bye teater - Miles Mallison: Fanatikere (anm. Sigurd Hoel)
25/6 1929 Martin Andersen Nexø 60 år
5/7 1929 Verner von Heidenstam og Hjalmar Söderberg
10/8 1929 Johannes Thrap-Meyer (nekrolog S. Hoel)
28/10 1930 Psykoanalysen
5/11 1930 De 16 beste (novellekonkurranse)
5/11 1930 Mikkjel Fønhus: Fjellkongen (anm. Sigurd Hoel)
13/11 1930 Kristian Elster: Bonde Veirskjæg (anm. Sigurd Hoel)
22/11 1930 Arne Paasche Aasen: Plog og penn (anm. Sigurd Hoel)
25/11 1930 Sigrid Undset: Den brændende busk (anm. Sigurd Hoel)
27/11 1930 Herman Wildenwey: Dagenes sang (anm. Sigurd Hoel)
12/12 1930 Nils Collett Vogt: Et liv i dikt (anm. Sigurd Hoel)
12/12 1930 Ingeborg Refling Hagen: I skreddertimen (anm. Sigurd Hoel)
17/3 1931 Kristian Elster 50 år
12/12 og 14/12 1931 Aksel Sandemose
25/11 1933 Johan Bojer: Huset og havet (anm. Sigurd Hoel)
3/5 1934 Norsk Gyldendal. Innlegg fra R. Fangen og S. Hoel
2/6 1934 To unge amerikanere
26/6 1947 Kulturkommisjonen organiserer sterkere nordisk samarbeide
julen 1947 Talende Ted og tause George
2/6 1948 Stor moraldebatt om Sigurd Hoels forfatterskap
4/6 1948 Bare 21 mørkemenn i Stortinget
24/11 1948 Svar på Arve Moens åpne brev (av 13/11)
27/11 1948 Sigurd Evensmo: Refseren Sigurd Hoel
30/11 1948 Svar til flere
19/9 1949 Steder i Norge III. Odalen
29/10 1954 Sigurd Hoel: For oss har Hemingway betydd mest
19/6 1956 Ungdommen og velferdsstaten
20/6 1956 De som nekter å tilpasse seg
12/1 1957 Dikteren og tiden (portrett av S. Hoel)
30/1 1957 Gallupundersøkelser i sprogsaken
16/2 1957 Om gallup-undersøkelsen i sprogsaken
6/2 1958 Språksaken

Bergens Aftenblad
9/5 1936 Sigurd Hoel som kulturforkjemper

Bergens Arbeiderblad
9/5 1936 Litteraturens opgaver i kulturkampen i dag
10/5 1948 Kirke- og undervisningsminister Jens Korsvold: Sigurd Hoel
12/6 1948 Dixi: "Har Sigurd Bødtker forført Sigurd Hoel?"

Bergens Tidende
9/5 1936 Seksuell ufrihet i barneårene
12/1 1946 Det trivielle og det tragiske

Bygdenes Blad
22/2 1957 Rikdommen i våre dialekter må bevares
2/3 1957 Sigurd Hoel (intervju)

Christiansands Tidende
15/2 1957 Riksmålsfolket skriver brev til stortingsmennene

Dagbladet
12/12 og 14/12 1931 Aksel Sandemose
25/11 1933 Johan Bojers roman
16/6 1934 Unge amerikanere
16/3 1935 Morsomme utenlandske forfattere II. Alexander Lernet-Holenia
6/4 1935 Absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet og kjærlighet. Et par ord om C. J. Hambro ...
18/5 1935 Morsomme utenlandske forfattere III. Guy Endore og Vincent Sheean
5/12 1935 Nils Johan Rud: Jeg er ingen proletar (anm. Sigurd Hoel)
6/7 1936 Thornton Wilder: Heaven's Destination (anm. Sigurd Hoel)
26/9 1936 Ronald Fangen: På bar bunn (anm. Sigurd Hoel)
1/10 1036 Knut Hamsun: Ringen sluttet (anm. Sigurd Hoel)
31/10 1936 Det kan aldri hende her!
5/11 1936 Vilhelm Moberg: Dårlig skudsmål (anm. Sigurd Hoel)
9/11 1936 Sinclair Lewis og Sigurd Hoel
11/11 1936 Sinclair Lewis og C. J. Hambro
14/11 1936 Andreas Eriksen: Efterpå gikk vi hjem (anm. Sigurd Hoel)
14/11 1936 Magnhild Haalke: Åkfestet (anm. Sigurd Hoel)
18/11 1936 John Steinbeck: Vredens druer (anm. Sigurd Hoel)
21/11 1936 Sigrid Undset: Den trofaste hustru
21/11 1936 Olav Duun seksti år
29/11 1936 Gunnar Larsen: Bull (anm. Sigurd Hoel)
30/11 1936 B. Traven: Den hvite rose (anm. Sigurd Hoel)
5/12 1936 Emil Boyson: Yngre herre på besøk (anm. Sigurd Hoel)
6/12 1936 Sigurd Hoel: Ukens portrett - Olav Bull
18/12 1936 Hans Haga: Første natt (anm. Sigurd Hoel)
19/12 1936 Trygve Bråtøy: De unge menn
23/12 1936 Trygve Bråtøy: Stilen
10/12 1938 Blix
18/7 1939 Oskar Braaten er død
13/9 1939 Olav Duun døde i dag
18/5 1945 Sigurd Hoel venter svær leselyst
8/9 1945 Om det kulturelle samarbeid i Norden
20/10 1945 Overgangstid
1/12 1945 Tillitskrise?
31/12 1945 Hele folkets sunne kverulans vil skaffe luft i luka
21/1 1946 Andreas Eriksen: Omkring forfatterstreiken
24/1 1946 Forfatterstreiken
28/1 1946 Forfatterstreiken
31/1 1946 Andreas Eriksen: Forfatterstreiken
6/2 1946 Magnhild Haalke: Noen ord om forfatterstreiken
7/2 1946 Fremdeles forfatterstreiken
13/2 1946 Nødvendig med skarpe brodder (karikaturtegning av S. Hoel)
15/2 1946 Olav Mathiesen: Hva er "det tragiske"?
23/2 1946 Tungt å lære, lett å glemme
13/4 1946 Forsvar for kriminalromaner
3/5 1946 Et avslørende tysk forfatterskap (tilsvar til Hoels forsvar for kriminalromaner)
1/6 1946 Bør det bo mennesker i Norge?
22/10 1946 Niels Chr. Brøgger: "Overgangstid" (tilsvar til Hoel)
3/1 1947 Sigurd Hoel om riksretten
12/3 1947 Hvitbøker og Franco
22/7 1947 Sigurd Hoel og Evensmo [...] kommer med romaner og dikt i høst
3/6 1948 Bare 21 stemte mot kunstnerlønn til Sigurd Hoel
29/10 1948 Uvitenhetens tidsalder
9/12 1948 Stein Flekstad: Bemerkninger i margen av Sigurd Hoel-debatten
24/12 1948 17 diktere plukker gullkorn hos seg selv
7/9 1949 Paal Brekke: Sigurd Hoel og modernismen
24/9 1949 Før høstflommen (Philip Houm)
9/11, 10/11 og 11/11 1949 Åndsliv og håndverk
18/11 1949 "Vi flyr på Rio"
5/4 1952 Sigurd Hoel til kraftig angrep på Arbeiderpartiet
21/4 1952 Svar til professor Gabriel Langfeldt
26/4 1952 Sluttreplikk til professor Gabriel Langfeldt
5/12 1953 Eliten i åndenød (portrett av S. Hoel)
23/1 1954 Riksmålsforfattere i Språknemnda?
27/1 1954 Svar til Trygve Bull og Hans Heiberg
12/5 1955 Mange riksmålsforfattere til Bergen
2/7 1955 Hr. Ragnar Vold og sprogdebatten
26/10 1955 Stais bok om Sigurd Hoel (komm. av Sigurd Hoel)
1/11 1955 Antroposofien og sprogstriden
21/11 1956 Fremtidssproget og Olav Duun
29/11 1956 Lektor Trygve Bull og hans verneting
23/1 1957 Svar til hr. Arne Løftingsmo (av S. Hoel)
11/2 1957 Svar til Magne Rommetveit (av S. Hoel)
25/2 1957 Forlagene og nynorsken
5/11 1958 Minneord om Gunnar Larsen
18/2 1958 PØBEL! freser furten Sigurd Hoel på Geilo
12/1 1959 Striden mellom forfatterforeningene

Drammens Tidende
30/6 1956 Sprogtvang betyr sprogstrid

Farmand
10/9 1955 To syn på Mot Dag og Erling Falk
10/9 1955 Sigurd Hoel om en bok
16/11 1957 Wilhelm Reich (av Sigurd Hoel)
3/6 og 20/6 1959 Menneskesynet i moderne litteratur (to artikler av S. Hoel)

Fremtiden (Drammen)
17/2 1938 Sigurd Hoel om den nye amerikanske litteratur

Friheten
3/6 1948 Sigurd Hoel fikk kunstnerlønn
18/11 1949 anmeldelse av filmen "Vi flyr på Rio"

Frisprog (Foreldreaksjonens avis)
3/3 1956 Svar fra Sigurd Hoel til Trygve Bull
21/1 1956 Frieri til det folkelige
12/1 1957 Når overgrepene mot riksmålet blir for grove, svinger pendelen
6/4 1957 Hoel kåserer muntert om triste tilstander
8/2 1958 En eiendommelig statistikk

Haugesunds avis
17/11 1954 Den gule serie

Hjemmet
nr. 9/1936 En skattkiste eier vi alle i eventyrene våre

Indlandsposten
13/2 1936 Odalen til Sigurd Hoel efter siste boken (på vers)

Kirke og Kultur
jan. 1932 Eivind Berggrav: "Kan psykologi drepe?"

Klassekampens julenummer
1920 "Den runde fare" (av S. Hoel)

Kongsvinger Arbeiderblad
7/8 1937 Sigurd Hoel og Vardehytta (Odalen omtales)
2/3 1940 Sigurd Hoel: Eventyrene er 100 år (trykt i mange aviser)

Magasinet for alle (Arbeidermagasinet)
30/8 1941 A. Eriksen: "Sigurd Hoel - Folkelivsskildreren"
30/8 1941 "De gamle på haugen" av Sigurd Hoel
26/12 1942 "Han Amund og han Amund" av Sigurd Hoel

Morgenbladet
1/10 1931 Bokseren/forfatteren Sigurd Hoel (notis)
24/12 1947 Demokratiet idag ... Tre personligheter diskuterer aktuelle problemer
2/6 1948 Mot all logikk å gi Hoel diktergasje
4/6 1948 Stort flertall for diktergasje til ...
13/8 1948 Svar til Marie Bjørnslies "Åpne brev"
8/10 og 16/10 1949 Hr. Paal Brekke og "Døden i Vinduet"
21/10 1949 Hr. Paal Brekke og kunsten å lese
24/12 1949 Fra dansk filial til norsk storforlag
31/12 1949 Nærkampen om menneskebildet
13/12 1950 Opposisjonen har alltid rett (i forb. med Sigurd Hoels 60-årsdag)
23/12 1950 Nåja (notiv av Sigurd Hoel)
29/11 1951 Brennende opinion mot samnorsknevnden
11/3 1952 Riksmålet skal dømmes og henrettes under medvirkning av fiendtlige forsvarere
31/3 1952 Hans Heiberg og striden i Forfatterforeningen
9/4 1952 Den tapte ironi
28/4 1952 Knut Hamsun og artikkelen "Nu igjen" -
28/7 1952 Om hr. Christie og "troens dilettanter"
12/10 1953 "Døden i Vinduet" (Paal Brekke)
19/10 1953 Sigurd Hoel og modernismen
21/10 1953 Hr. Paal Brekke og kunsten å lese
23/11 1953 Økonomisk sulteforing utarmer vårt åndsliv
4/9 1956 Sigurd Hoel mishandlet -
8/12 1956 Revisjon av skolelovens regler for sprogavstemninger
24/1 1958 Sigurd Hoel: Vi bøyer oss aldri for dette angrep på riksmålet
23/8 1958 Hans Heiberg og det "frie" ord
8/9 1958 "Fusk i Mykle-saken"

Morgenposten
13/5, 14/5 og 15/5 1954 En samtale med Sigurd Hoel

Nationen
4/6 1948 Stortinget gav Sigurd Hoel kunstnerlønn
18/11 1949 anmeldelse av filmen "Vi flyr på Rio"
24/12 1954 Sigurd Hoel tror på bokbilen som på fiskebilen

Nordisk Tidsskrift
1925 Norsk litteratur 1925
1926 Norsk litteratur 1926

Nordlys
11/12 1956 Hvor lenge skal målfolkenes trakasserier forsvares?

Norges Handels- og Sjøfartstidende
29/10 1949 Samlede verker og enkelte bind
18/11 1949 anmeldelse av filmen "Vi flyr på Rio"

Norgesnytt (norsk avis i Sverige under 2. verdenskrig)
10/12 1943 Påny må tyskerne sanne at ånd kan ikke drepes med vold
jul 1943 Korrupsjonen er død
11/10 1944 En av våre oppgaver
25/10 1944 Johan Borgens roman (anm. Sigurd Hoel)
13/12 1944 Jødene

Oslo Illustrerte
nr. 6/1930 Lånte fjær (bl.a. om Sigurd Hoel og "Syndere i sommersol")
nr. 8/1930 Lånte fjær (tilsvar fra Sigurd Hoel)

Sogn og Fjordane
10/8 1959 Sigurd Hoel: Den store romantikar i norsk litteratur (om Hamsun) - trykt i mange aviser

Stavanger Aftenblad
15/8 1935 Bøkene er ikke lenger til å bli sinte på
26/11 1948 Sigurd Hoel svarer Arve Moen: Min kritikk var mild som sønnenvind -
21/5 1957 En god roman må ha en god historie

St. Hallvard
1928 (4. hefte, 6. årg.) Sigurd Hoel: Oslo og bondestudentene, s. 218-225

Sunnmørsposten
5/7 1955 Den gule serie

Universitas
nr. 4/mars 1947 Sigurd Hoel varsler kulturell storrengjøring (intervju)

Verdens Gang
28/6 1945 Sigurd Hoel om det anonyme Sverige
4/1 1947 Hvor lenge skal vi holde på å grave opp lik? (S. Hoel om riksrettspørsmålet)
26/6 1947 Kulturkommisjonen får nok å gjøre
2/6 1948 Skal moral eller kunst avgjøre ...
4/6 1948 Overveldende flertall for ...
10/3 og 11/3 1949 Om Messias-drømmen. To artikler
1/4 1949 Erobring under flukt
29/4 1949 Et oppslagsverk og et problem
7/6 og 8/6 1949 Atomisert kultur
25/6 1949 En bok om Jonas Lie
16/7 1949 "Friheten" - Hamsun - Hoel
30/8 1949 Litterært slagsmål i Amerika
31/8 1049 Kunst for kunstens skyld. Annen artikkel om Ezra Pound-saken
10/9 1949 Lørdagsrunden
13/9 1949 Den omstridte lyriker
20/9 1949 Svar i Ezra Pound-saken
1/10 1949 Ingen motspillere? Omkring norsk kulturdebatt
15/10 1949 Kampen om Leiv
27/10 1949 Hva dikterne selv mener
19/11 1949 Ernst Ahlgrens liv og død
23/12 1949 Ny, god John P. Marquand
27/5 1950 Amerikansk selvkritikk
24/6 1950 Guden som sviktet
15/7 1950 Bokser-opprøret
27/11 1950 Johannes V. Jensen
17/3 1951 William Faulkner
5/5 1951 De beste i verden?
7/7 1951 Amerikansk bølgedal - og en liten bølgetopp
18/8 1951 Joseph Conrad - Erling Falk
26/4 1952 Sigurd Hoel er ikke Fredrik. Og deler ikke hans syn på ungdommen
19/8 1954 Sigurd Hoel fallen blant røvere
19/12 1955 Cora Sandel 75 år

Vårt Land
17/6 1947 Trobiandenes trubadur (om Sigurd Hoel)
3/6 1948 Svarstad: Diktarløn og kulturkritikk


Sigurd Hoels selvportrett

Biografi
Bibliografi
Sagt om Sigurd Hoel
Sagt av Sigurd Hoel
Aktiviteter
Utstilling m.m.
Sigurd Hoel for skole og studier
Sigurd Hoel på biblioteket

 

Til startsiden