Sagt av Sigurd Hoel

 

- Det er ingen spøk å være en vittig mann.
(Flere ordtak sagt av Sigurd Hoel)

- Tiden leger alle sår, og erstatter dem med nye.

- Bare ved sitt avskrekkende eksempel kan en eldre generasjon noensinne øve innflytelse på den yngre.

- Den som vil utrette noe, må til en viss grad vende livet ryggen.

- Jeg tror der finnes lykkelige ekteskaper. Hederlige, fornuftige folk, hvis sannferdighet jeg ikke tør dra i tvil, sier at de kjenner eksempler.

- Midt i verden er huset (…)
På bortsiden av tunet går veien.
Den går ut i verden.
(Fra Veien til verdens ende)

- Å være bondestudent i Oslo, det har i ni av ti tilfeller betydd å være et ensomt, lutfattig menneske i en fremmed, uvennlig eller i beste fall koldt likegyldig by.
(S. H. i en artikkel i St. Hallvard, 1928)

"Jeg er flyttet til Odalen foreløpig - min fødebygd som du kanskje vet - for å gjøre studier til en dyster roman fra for hundre år siden."
(Brev til venninne og forfatterkollega Ellen Siersted i København, datert Nord-Odal 4/12 1940.)

"Nei du, jeg er ikke flyttet tilbake til Oslo. Det er meget sundere, og meget bedre på alle måter her i Odalen."
(Brev til Ellen Siersted, datert 27/6 1941.)

"Huff, du jeg begynner å lengte for ramme alvår vekk fra denne idyllen her oppe. Det er jo bra her, men - Inn til Oslo igjen, og ut av Oslo - til Kjøbenhavn, for eksempel."
(Brev til Ellen Siersted, datert 16/6 1942.)

"Min selvbiografi?"


Blev født i 1890, det mest litterære av alle år.
Da jeg oppdaget dette, var det for sent at trække sig tilbake.
Sigurd Hoel

Sigurd Hoels selvportrett

Biografi
Bibliografi
Sagt om Sigurd Hoel
Sagt av Sigurd Hoel
Aktiviteter
Utstilling m.m.
Sigurd Hoel for skole og studier
Sigurd Hoel på biblioteket

 

Til startsiden