Sigurd Hoel for skole og studier

Undervisningsopplegg - Publikasjon

Undervisningsopplegg

Sigurd Hoel for skoleelever og lærerne deres

Sigurd Hoel - fra Odalen til Verdens ende, er et undervisningsopplegg knyttet til utstillingen i forfatterens barndomshjem, men det også kan brukes uavhengig av museumsbesøk.

I store deler av hans forfatterskap er barndom og ungdomstid viktige ingredienser, og i romanen Veien til verdens ende er barndomsopplevelsene selve temaet for romanen. Undervisningsopplegget er basert nettopp på denne boka, og det består av tre deler, ett opplegg for småskoletrinnet, ett for mellomtrinnet og ett for ungdomstrinnet.

"Rampete Martin - en vanskelig venn" er småskoletrinnets innfallsvinkel. Det tar for seg kapitlet "Skrivebordet", der etikk og moral, vennskap og forholdet mellom barn og foreldre før i tida og nå, er blant innholdet.

"Å tøffe seg for andre" er tittelen på undervisningsopplegget for mellomtrinnet. Det er basert på kapitlet "Søndag i august", og her er blant annet det å la seg lede, et tema. Vennskap og fremmedfrykt er også med.

"Farvel til barndommen" er tittelen på ungdomstrinnets undervisningsopplegg, basert på kapitlet "Under gauketre". Pubertet, forelskelse, sorg og lojalitetskonflikt er blant temaene.

Alle undervisningsoppleggene er tilrettelagt for differensiert undervisning, med flere valgmuligheter.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av museumslektor Mona Holm, og kan bestilles på cd fra Musea i Solør-Odal på e-post: regionkonservatoren@east.no Pris er kr 200,-.
Her kan publikasjonen Sigurd Hoel - Fra Odalen til verdens ende også bestilles. Pris kr 50,-.

På nettet kan du også finne en del informasjon. Vi har satt sammen en link-liste.


Sigurd Hoels selvportrett

Biografi
Bibliografi
Sagt om Sigurd Hoel
Sagt av Sigurd Hoel
Aktiviteter
Utstilling m.m.
Sigurd Hoel for skole og studier
Sigurd Hoel på biblioteket

 

Til startsiden