Forfatteren fra Nord-Odal

Sigurd Hoel (1890-1960) var født og oppvokst i Nord-Odal. Han har blitt stående som en av våre fremste forfattere og mest innflytelsesrike kulturpersonligheter i perioden 1930-1960. Hans urbane framtoning forhindret ikke at han hele livet var sterkt knyttet til hjembygda. Sigurd Hoel har imidlertid aldri blitt "profet i eget land", men nå har han fått sin renessanse. Forfatteren, forlagsmannen, samfunnsdebattanten og privatpersonen presenteres på flere arenaer i regi av Musea i Solør-Odal.

Dette nettstedet er et resultat av prosjektet, og det samme er utstillingen Fra Odalen til verdens ende, som åpnet i hans barndomshjem 30. oktober 2004. En publikasjon med samme tittel er også utgitt. Kortfilmen Sigurd Hoel - en urban odøling, er også produsert, og det er laget undervisningsopplegg på dvd for alle trinn i grunnskolen.

Musea i Solør-Odal har stått for prosjektet, i samarbeid med Odalstunet og Nord-Odal bibliotek, hvor det nå finnes en egen Sigurd Hoel-samling. Vi håper at fruktene av dette arbeidet kan være med på å øke bevisstheten omkring Sigurd Hoel og hans virke i og utenfor Odalen.

Prosjektleder har vært regionkonservator Ingun Aastebøl, Musea i Solør-Odal, tlf. 62 82 31 70
e-post: regionkonservatoren@east.no

Mer om prosjektet kan du finne her.

En overstrømmende blid Sigurd Hoel, slik han sjelden lot seg fotografere, som oser av selvtillit og overskudd.
Foto utlånt av Gyldendal Norsk Forlag

Sigurd Hoels selvportrett

Biografi
Bibliografi
Sagt om Sigurd Hoel
Sagt av Sigurd Hoel
Aktiviteter
Utstilling m.m.
Sigurd Hoel for skole og studier
Sigurd Hoel på biblioteket

 

Til startsiden